Kontakt oss

Hele Norges retursystem
for kartongemballasje

Hele Norges retursystem for kartong

Norsk Returkartong har ansvar for å samle inn og gjenvinne drikke- og emballasjekartong i Grønt Punkt Norge-systemet. Gjennom avtaler med sorteringsanlegg, kommuner og IKS, sikrer vi at kildesortert kartong blir materialgjenvunnet og brukt igjen og igjen. Returselskapet har også ansvar for å rapportere materialgjenvinningsgrad og sporbarhet til miljømyndighetene.

Kartongens kretsløp

Norsk Returkartong har ansvar for gjenvinning av kartongemballasje. Kartongen kildesorteres av forbruker sammen med annen papp og papir, og samles inn av kommunale eller private innsamlere. Kartongen blir ofte finsortert i ulike kvaliteter, før den sendes til papirfabrikker for materialgjenvinning. Her blir fibrene til ny kartong eller resirkulerte papirprodukter. 
Les mer om gjenvinning av drikkekartong
Les mer om gjenvinning av emballasjekartong
Se video om kartongens kretsløp

Innsamling av
kartongemballasje

Norske kommuner, interkommunale selskaper og private innsamlere sørger for innsamling av kartongemballasje. Utsortert drikkekartong hentes på bestilling av Norsk Returkartong i kommuner og IKS som har avtale.  Den utsorterte kartongen blir sendt til gjenvinning ved dedikerte papirfabrikker.
Nettportal: Bestill henting av drikkekartong

Gjenvinningstall

Norsk Returkartong rapporterer hvert år gjenvinningstall til Miljødirektoratet. I Avfallsforskriften har myndighetene satt krav om at 60 prosent av kartongemballasjen skal materialgjenvinnes. Myndighetsrapporten inneholder hvor mye kartongemballasje som er satt på markedet, innsamlet mengde og materialgjenvinningsgrad. Rapporteringen skjer i april hvert år.
Se årets og tidligere gjenvinningstall

Sporbarhet og kontroll

Vi er opptatt av sporbarhet og compliance, både for å sikre varestrømmene og at gjenvinningen skjer forsvarlig og mest mulig miljøeffektivt. Myndighetsrapporten inneholder i tillegg  en oversikt over hvilke land som har materialgjenvunnet norsk kartongemballasje.
Les mer om kravene i Avfallsforskriften

Avgiftsbelagt drikkevareemballasje

Bedrifter som produserer eller importerer drikkevarer, kan få reduksjon i den statlige miljøavgiften på drikkevareemballasje, gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge. Dette gjelder blant annet drikkekartong.
Les mer om avgiftsbelagt drikkevareemballasje 

Returkartonglotteriet

Hvert år deler Norsk Returkartong ut 1,6 millioner kroner i Returkartonglotteriet. Alle som vil kan delta, og det trekkes vinnere blant privatpersoner, skoler, barnehager, idrettslag eller organisasjoner. For å bli med må du skrive navn og nummer på drikkekartongen og kildesortere den. Du kan delta både med enkeltkartonger og kubber. Returkartonglotteriet driftes av Grønt Punkt Norge, og det deles ut 120 premier på 10.000 kroner og 4 premier på 100.000 kroner i året.
Les mer om lotteriet